AKTUALIZOVANÁ DATA: Co změnit, aby váš e-shop vydělával více. Stáhnout e-book
 
 
 

Zásady ochrany osobních údajů

 

Co je účelem těchto informací?

Tyto informace o zpracování a ochraně vašich osobních údajů vám představí, kdo jsme, proč a jak zpracováváme osobní údaje a jaká jsou vaše práva, pokud jste osobou dotčenou takovým zpracováváním a jak se na nás obrátit, pokud to bude nutné.

Kdo jsme?

Naše společnost Luigi’s Box, s.r.o. (dále jen „Luigi’s Box“) poskytuje reklamní a marketingové služby prostřednictvím různých digitálních technologií jako jsou cookies, sledovací pixely a štítky javascript. Náš kontakt a další podrobnosti lze nalézt na konci těchto Zásad.

Naše společnost řídí zpracování osobních údajů podle těchto Zásad a je tedy za zpracování vašich osobních údajů odpovědná.

Kdy zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v těchto případech:

 • jste naším zákazníkem a využíváte našich služeb,
 • navštívili jste naši webovou stránku,
 • pracujete pro našeho zákazníka nebo někoho, kdo si kupuje naše služby,
 • jste naším dodavatelem,
 • jste osobou (nebo pro pracujete pro osobu), které bychom chtěli poskytnout reklamní či jiné naše služby. V takovém případě jsme možná získali vaše osobní údaje přímo od vás (např. pře webovou stránku, kde jste si objednali náš e-mail s novinkami) nebo z jiných zdrojů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Můžeme zpracovávat osobní údaje týkající se vás, které jsme získali buď od vás nebo odjinud. Vaše osobní údaje, které zpracováváme, mohou zahrnovat informace uvedené níže.

Vaše osobní údaje, které zpracováváme, když využíváte našich služeb

Osobní údaje, které můžeme zpracovávat, jsou:

 • vaše jméno a příjmení,
 • vaše kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa),
 • jméno osoby/společnosti, pro kterou pracujete, včetně vaší pracovní pozice, pokud služby využíváte za tuto osobu/společnost.

Upozorňujeme, že poskytnutí těchto údajů je podle smlouvy nutné k tomu, abychom mohli náležitě poskytovat naše služby a plnit dohodu, kterou jste s námi uzavřeli, nebo činit kroky podle vašich požadavků před uzavřením smlouvy. V případě neposkytnutí této informace nejsme schopni poskytovat naše služby, jako např. používání webových stránek jako přihlášený uživatel za účelem využití služeb, které jste si objednali.

Informace, které z naší vzájemné komunikace získáváme

Můžeme zpracovávat informace, které získáme z komunikace s vámi, včetně:

 • Informací o vás, které nám poskytnete, nebo které vyplynou z naší vzájemné komunikace po telefonu, přes e-mail, naši webovou stránku, sociální média nebo jinak.
 • Informací, které nám poskytnete, nebo které získáme, když použijete naši webovou stránku, využijete našich služeb, získáte informace o našich službách nebo si je objednáte, zúčastníte se propagačních aktivit a dotazníků, kontaktujete nás s požadavkem, když nahlásíte problém nebo když některou z těchto činností provedete jménem osoby, pro kterou pracujete.

Osobní údaje zpracovávané v reklamě

Pokud jste v minulosti využili našich služeb a poskytli nám svou e-mailovou adresu, můžeme vás přes tuto e-mailovou adresu kontaktovat s propagací našich služeb, speciálními nabídkami, novinkami a poskytnout jiné informace týkající se našich služeb přes e-mail s novinkami. Máte ale možnost odhlásit se z odběru našich e-mailů s novinkami, když zaškrtnete odpovídající pole při zadávání vašeho e-mailu. Odhlásit se z odebírání našich e-mailů s novinkami můžete také kdykoliv, když zaškrtnete odpovídající pole nebo pomocí odkazu v e-mailu, nebo se ohledně odhlášení můžete kdykoliv obrátit na nás.

K odběru našeho e-mailu s novinkami se můžete kdykoliv přihlásit tak, že zadáte svou e-mailovou adresu do pole na našich webových stránkách. Odhlásit z odebírání našich e-mailů s novinkami se můžete kdykoli podle instrukcí výše.

Jaké osobní údaje zpracováváme, když používáte naše webové stránky?

Údaje, které od vás při návštěvě webových stránek můžeme získat, ať už jste návštěvník nebo registrovaný zákazník využívající našich služeb, mohou zahrnovat:

 • technické údaje včetně IP adresy používané k připojení vašeho počítače k internetu (IP adresu neukládáme trvale, a využíváme ji pouze k vyhledání místa, kam má server poslat odpověď na váš požadavek. IP adresa je uložena v našem systému pouze anonymně a posledních osm číslic je nahrazeno písmenem „x“), vaše přihlašovací údaje (pokud jste se registrovali online), typ prohlížeče a verzi a jeho nastavení, informace o operačním systému a informace ze souborů cookies používaných na našich stránkách;
 • informace týkající se vaší návštěvy, počet návštěv našich webových stránek (včetně data a času), služby a ceny, které jste vyhledávali, dobu reakce stránky, délku návštěvy na určitých podstránkách, informace o interakci stránek (jako posuv, kliknutí a pohyb myši), veškerá telefonní čísla, ze kterých se volalo na číslo našeho zákaznického oddělení nebo jména používaná na sociálních médiích ke kontaktu našeho zákaznického oddělení.

Cookies

Využití souborů cookies ke zpracování osobních údajů je vysvětleno v našich Zásadách o souborech cookies; doporučujeme, abyste si tyto Zásady o souborech cookies přečetli.

Za jakým účelem používáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat v těchto případech:

 • Abychom s vámi nebo s osobou, pro kterou pracujete, mohli uzavřít smlouvu a uplatňovat práva a plnění závazků plynoucích z našeho smluvního vztahu na základě smlouvy podle našich podmínek poskytování služeb.
 • Abychom mohli:
 • poskytovat naše služby;
 • komunikovat naše předsmluvní a smluvní vztahy a poskytovat naše služby;
 • starat se o naše vztahy se zákazníky a plnit závazky společnosti Luigi’s Box podle zvláštních nařízení (konkrétně daňových a účetních);

pokud jste vy, nebo osoba, pro kterou pracujete, našim zákazníkem, uživatelem, nebo dodavatelem služeb.

 • inzerovat a poskytovat informace o našich službách. Naši marketingovou činnost provádíme přes komunikaci přímého marketingu (např. přes e-maily) nebo přes telefonní hovory. To může zahrnovat návrhy a doporučení týkající se našich služeb, které by vás mohly zajímat. Pokud využijeme i analytické a sledovací soubory cookies na našich webových stránkách, můžeme i informace získané z těchto souborů využít k propagačním účelům, konkrétně k lepšímu pochopení používání našich webových stránek.
 • K zaznamenání a hodnocení přístupu a pohybu uživatelů našich webových stránek pomocí Google Analytics a HotJar. Získané údaje se využívají pouze k vyhledání informací ad hoc, které jsou potřeba k řešení technických problémů, ke správě webových stránek a ke zjištění preferencí našich zákazníků a uživatelů naší webové stránky. Údaje jsou navíc ve formě, která neumožňuje identifikaci jednotlivých zdrojů údajů. Žádné z těchto informací nevyužíváme k identifikaci návštěvníků naší webové stránky nebo uživatelů našich služeb.
 • Ke správě našich webových stránek týkajících se našich podmínek a interních operací, což zahrnuje i údržbu a zlepšování jednotlivých aspektů našich služeb, poskytování služeb a informací, které od nás požadujete, odpovědi na komentáře a dotazy, podporu uživatelů služeb, řešení potíží, analýzu údajů, testování, statistické operace a průzkumy.
 • Ke zlepšování našich webových stránek, aby se obsah na vašem zařízení zobrazoval co nejlépe.
 • K pochopení tendencí ve využívání našich služeb a preferencí našich zákazníků a návštěvníků našich webových stránek, abychom neustále zlepšovali naše služby a vyvíjeli nové produkty, služby, funkce a funkčnost.
 • K zachování ochrany a bezpečnosti našich webových stránek, dalších systémů a aktiv.
 • K prokazování, vymáhání či obhajobě našich nároků, obzvláště při jednání s veřejnými orgány.

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů je tento:

 • Kde je nutné získat před takovým zpracováním váš souhlas, abychom to mohli provést, vyžádáme si od vás souhlas týkající se takového zpracování a budeme se na něj spoléhat (viz níže how jak kdykoliv zrušit souhlas). Souhlas je právním základem pro zpracování vašich údajů, např. když si objednáte naše e-maily s novinkami.
 • Jinak vaše osobní údaje zpracujeme v případech, kdy je jejich zpracování nutné:
 • abychom mohli plnit smlouvu, jíž jste smluvní stranou nebo podniknout kroky dle vašich požadavků před uzavřením takové smlouvy – tomto právním základě zpracováváme údaje nutné k poskytování služeb a nutné k uplatnění práv a povinnosti plynoucích ze smlouvy, které se ujednaly podle našich podmínek,
 • k dodržení našich zákonných povinností – na tomto právním základě máme povinnost uchovávat např. fakturační údaje v našem účetnictví po dobu stanovenou konkrétními zákony, nebo
 • za účelem legitimního námi prosazovaného zájmu, za předpokladu okolností, za kterých tyto legitimní zájmy nepotlačí zájmy vaše nebo základní práva a svobody, které vyžadují ochranu osobních údajů – na tomto právním základě můžeme našim zákazníkům poslat např. propagační informace o naší společnosti. Když zpracováváme údaje kvůli udržení našich systémů v bezpečí, spoléháme se také na náš legitimní zájem. Nezapomeňte, že když zpracováváme vaše údaje na základě legitimního zájmu, vždy pečlivě vyhodnocujeme, jestli takové zpracování nepotlačuje vaše práva a svobody.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Vaše údaje neprodáváme třetím stranám, ani s údaji neobchodujeme. Vaše osobní údaje můžeme sdělit pouze poskytovatelům služeb, kteří splnili nutná bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů. Když osobní údaje sdílíme s ostatními, vyžadujeme, aby je udržovali v bezpečí. V této části se můžete dozvědět více o tom, s kým sdílíme vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s těmito příjemci:

 • naši obchodní partneři, dodavatelé, subdodavatelé a poskytovatelé služeb, např. autorizovaní poskytovatelé IT služeb, účetní společnosti, do míry nutné k plnění povinností těchto dodavatelů a poskytovatelů služeb ve vztahu ke společnosti Luigi’s Box;
 • ostatní příjemci, včetně:
 • našich auditorů, právních poradců a dalších odborných konzultantů a poskytovatelů služeb;

Další možné sdílení

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám:

 • Pokud by společnost Luigi’s Box nebo její část koupila třetí strana, staly by se osobní údaje součástí převáděného majetku.
 • Pokud budeme mít povinnost předat nebo sdílet vaše osobní údaje, abychom splnili zákonnou povinnost plynoucí z obecně závazného právního nařízení nebo vymáhali svá práva plynoucí z legislativy a/nebo podmínek poskytování služeb, nebo abychom ochránili práva, majetek a bezpečnost společnosti Luigi’s Box, našich zákazníků nebo jiných subjektů; v těchto případech vaše údaje můžeme poskytnout, zejména veřejným orgánům a našim právním poradcům a jiným odborným konzultantům.

Kde zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím zemím, tj. zemím mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Pokud bychom vaše osobní údaje poskytli našim poskytovatelům služeb mimo Evropský hospodářský prostor („EEA“), můžeme to provést pouze na základě rozhodnutí Evropské komise příslušné úrovně ochrany osobních údajů v dané třetí zemi nebo na základě jiných příslušných ochranných opatření (viz http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/transfer/index_en.html) podle Kapitoly V nařízení o ochraně osobních údajů EU (tzv. GDPR).

Jak jsou vaše údaje chráněny?

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Zavedli jsme bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů, které zpracováváme ve fyzickém vyhotovení nebo/a elektronicky, ale i k ochraně před zničením, ztrátou, pozměněním, neoprávněnému poskytnutí nebo přístupu k nim.

Vaše osobní údaje jsou bezpečně odesílány zakódované. K tomu používáme systém kódování SLL (Secure Socket Layer). Abychom zabezpečili naše webové stránky a jiné systémy používané ke zpracování údajů, zavádíme dostatečná technická a organizační opatření podle příslušných zákonů o ochraně dat.

Přístup k vašemu zákaznickému účtu, který se vytvoří po registraci u nás, je možný pouze po zadání vaší e-mailové adresy a zvoleného hesla. Jste zodpovědní za utajení vašich přístupových údajů. Doporučujeme proto, abyste své přístupové údaje s nikým nesdíleli. Zacházejte se svými přístupovými údaji jako s tajnými a nikdy se při zavření prohlížeče nezapomeňte odhlásit z vašeho účtu.

Na našich webových stránkách nedochází k žádným platebním transakcím přes banku nebo jiného oprávněného poskytovatele platebních služeb.

Bohužel, přenos dat přes internetové stránky není nikdy naprosto bezpečný. I přes naši snahu udělat pro ochranu vašich osobních údajů maximum nemůžeme zaručit zabezpečení přenosu vašich údajů na naši webovou stránku, veškerý přenos dat tedy probíhá na vaši vlastní odpovědnost. Od chvíle, kdy od vás obdržíme vaše údaje, podnikneme přísná bezpečnostní opatření, která brání neoprávněnému přístup k vašim údajům.

Chcete se dozvědět více o našich bezpečnostních opatřeních, která jsme pro ochranu vašich osobních údajů zavedli? Kontaktujte nás prosím pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Jak dlouho zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze tak dlouho, jak je to k naplnění účelu jejich původního zpracování nutné.

Osobní údaje zpracovávané za účelem vymáhání práv a plnění povinností plynoucích ze smlouvy se zpracovávají v rámci lhůty stanovené obecně závaznými právními předpisy (většinou pět až deset let). Osobní údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasu a osobní údaje zpracovávané za účelem správy vašeho zákaznického účtu se budou zpracovávat, pokud se souhlas nezruší, nebo se nesmaže zákaznický účet ukončením naší dohody o poskytování služeb. Osobní údaje zpracovávané na základě legitimního zájmu se zpracovávají pouze po dobu trvání takového zájmu.

Pokud pro další zpracování vašich údajů neexistuje právní základ, budou po zpracování smazána; to neplatí, pokud je další zpracování nutné ke splnění právních povinností, nebo pokud jsou vyžadována za jiným legitimním a právoplatným účelem.

Jaká jsou vaše práva?

Dále naleznete práva, která ohledně vašich osobních údajů máte, a jaké konkrétní podmínky jsou uvedeny v Kapitole III nařízení o ochraně osobních údajů. Pokud chcete uplatnit jakákoliv práva, nebo se o nich dozvědět více, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů uvedených níže, a my vám odpovíme. Nezapomeňte, že některá práva se nemusí vztahovat na vaši situaci, protože pro vymáhání takových práv nemusí být splněny zákonné požadavky.

Co se vašich zpracovaných osobních údajů týče, máte tato práva:

 • Právo přístupu
 • Máte právo získat přístup k informacím o osobních údajích, které o vás zpracováváme. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování, nebo byste se rádi dozvěděli více o osobních údajích, které o vás zpracováváme, kontaktujte nás prosím pomocí kontaktních údajů uvedených níže a my vám poskytneme další informace.
 • Právo na opravu
 • Můžete nás požádat, abychom opravili námi nepřesně uložené informace bez zbytečného prodlení. Máte také právo na doplnění nekompletních osobních údajů, a to i formou doplňujícího prohlášení.
 • Právo na výmaz / blokování údajů
 • Máte právo požádat nás, abychom vaše osobní údaje trvale odstranili. Takový požadavek můžete zaslat, pokud jste například přesvědčeni, že osobní údaje již nejsou nutné pro účel, pro který byly získány nebo jinak zpracovány.
 • Právo omezit zpracovávání
 • Máte právo nás požádat, abychom prozatím omezili zpracovávání, pokud jste například přesvědčeni, že o vás zpracováváme nesprávné osobní údaje, a to dokud nedojde k ověření správnosti těchto osobních údajů, nebo když je zpracovávání vašich osobních údajů nezákonné
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Máte právo vyžádat si údaje, které o vás automaticky zpracováváme na základě smlouvy nebo souhlasu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte také právo požádat nás, abychom tyto údaje přenesli jinému správci, pokud je to technicky možné.
 • Právo podat stížnost dozorovému orgánu
 • Pokud nejste spokojeni se způsobem, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete nás kdykoliv kontaktovat, abychom našli řešení vašeho znepokojení. Vždy ale máte možnost podat formální stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky (https://www.dataprotection.gov.sk).

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (např. zasílání e-mailů s novinkami) – v takovém případě vaše osobní údaje nebudou již za tímto účelem zpracovávány.

Pokud jsou vaše údaje zpracovávány na právním základě legitimního zájmu, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů; v takovém případě již nebudeme vaše osobní údaje na tomto právním základě zpracovávat, pokud neuvedeme přesvědčivé legitimní důvody ke zpracování, které potlačuje vaše zájmy, práva a svobody nebo pro vznik, uplatnění nebo obhájení právních nároků.

Když zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho předešlého souhlasu, můžete váš souhlas kdykoliv zrušit. V takovém případě zpracovávání ukončíme. Zrušení souhlasu neovlivní zákonitost zpracování na základě souhlasu před jeho zrušením.

Jak uplatnit vaše práva na ochranu osobních údajů?

Vaše práva na osobní údaje můžete uplatnit zde:

Pokud chcete uplatnit svá práva jako subjekt údajů a z vašeho přihlášení není možné ověřit identitu žadatele nebo pokud máme důvodné pochyby o identitě žadatele, vyhrazujeme si právo požádat o dodatečné informace potřebné k potvrzení identity žadatele o přihlášení.

Kontaktní údaje

Naše kompletní kontaktní údaje jsou:
Luigi’s Box, s.r.o.
Tallerova 4
811 02 Bratislava

Email: dataprotection@luigisbox.com
Tel: +421 903 547 498

Změny těchto zásad

Veškeré změny, které v budoucnu v našich Zásadách provedeme, budou uvedeny na této stránce, a bude-li to nutné, zaslány na váš e-mail. Kontrolujte prosím tuto stránku pravidelně kvůli aktualizacím nebo změnám našich Zásad.

Datum

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány 6. února 2019.