AKTUALIZOVANÉ DÁTA: Čo zmeniť, aby váš e-shop zarábal viac. Stiahnuť e-book

Ako by ste mali stránkovať výsledky vyhľadávania?

Luigi's Blog | 10. mája 2019
Ako by ste mali stránkovať výsledky vyhľadávania?

Najlepší spôsob vás určite prekvapí

Stránkovanie výsledkov vyhľadávania predstavuje proces, v ktorom sa dlhší zoznam nájdených položiek rozdelí na viaceré časti, a teda stránky. Ak používateľ niečo hľadá na webovej lokalite a výsledkov je viacero, stránkovanie tieto výsledky rozdelí na niekoľko stránok, a tak používateľovi zobrazí naraz iba časť výsledkov.

Tri typy stránkovania výsledkov vyhľadávania

Ak je na webe použité klasické stránkovanie, používatelia môžu prejsť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku výsledkov (spraviť v rámci stránkovania jeden krok) alebo zadať číslo želanej stránky a prejsť na ňu (teda preskočiť). Hlavnou výhodou tejto funkcie je, že používateľ sa môže sám rozhodnúť, ktorú časť výsledkov chce zobraziť ako ďalšiu.

Druhou možnosťou je nekonečné rolovanie. Pri vyhľadávaní sa požívateľovi zobrazí iba časť výsledkov. Keď však príde na koniec stránky, načítajú sa ďalšie a predchádzajúci zoznam sa rozšíri (krok stránkovania). Vďaka tomu môže používateľ prehliadať ľubovoľný počet výsledkov bez klikania, čo je praktické predovšetkým na mobilných zariadeniach.

Šikovným kompromisom medzi týmito dvoma spôsobmi je stránkovanie s tlačidlom Načítať viac. Keď sa používateľ dostane na koniec prvej stránky výsledkov, môže sa sám rozhodnúť, či chce načítať viac výsledkov alebo nie. Ak áno, stačí, ak klikne na tlačidlo Načítať viac. Buď sa zobrazia nové výsledky na aktuálnej stránke alebo sa načíta nová stránka s ďalšími výsledkami.

Three different approaches to product pagination
Obrázok 1: Nekonečné rolovanie, klasické stránkovanie, stránkovanie s tlačidlom Načítať viac.

Z technického hľadiska je klasické stránkovanie pomerne problematické. Prvá stránka výsledkov sa pri všetkých troch typoch stránkovania načíta rovnako rýchlo. Čím viac výsledkov však používateľ chce zobraziť, tým je klasické stránkovanie pomalšie, pretože sa najprv musia načítať všetky položky a až potom zobraziť iba tie relevantné. Na rozdiel od iných typov stránkovania, ktoré si pamätajú už zobrazené položky a len postupne pridávajú nové. Ak vás zaujímajú ďalšie technické aspekty stránkovania, čítajte ďalej.

Nekonečné rolovanie a stránkovanie s tlačidlom Načítať viac sú takisto technicky náročné, ale väčšinou na strane zákazníka. Keďže na stránku s výsledkami neustále pribúda nový obsah, jej veľkosť sa zväčšuje s každým novým načítaním „stránky“ a web sa zároveň spomaľuje. Takisto je veľmi dôležité správne prispôsobiť tlačidlo Späť v prehliadači, aby bolo čo najviac používateľsky prívetivé. Keď používateľ prejde na ďalšiu stránku, potom klikne na výsledok a následne na tlačidlo Späť, mal by byť presmerovaný presne na to miesto, kde skončil prehliadanie výsledkov. Správne nastavenie týchto technických detailov nie je nemožné, len naň netreba zabudnúť.

Analýza stránkovania z hľadiska UX

Okrem technickej stránky je dôležité myslieť aj na použiteľnosť. Začnime tým najhorším štýlom stránkovania, nekonečným rolovaním. Pôsobí veľmi jednoducho, pretože používateľ posúva zoznam produktov bez prerušenia a bez toho, aby musel vykonať akúkoľvek ďalšiu akciu.

Výskum dánskeho UX výskumného inštitútu Baymard Institute preukázal, že ak si používatelia pozrú viac produktov, majú menší záujem o kúpu, a preto dochádza aj k nižšej miere konverzie v porovnaní s klasickým stránkovaním.

Pokiaľ ide o klasické stránkovanie, zo štúdie Baymard Institute vyplýva, že používatelia ho vnímajú ako pomalé a prítomnosť veľkého počtu odkazov na stránky ich odrádza od prehliadania. Odkazy na ďalšie stránky sú navyše často veľmi malé a umiestnené príliš blízko seba, čo pri prehliadaní na mobilných telefónoch sťažuje kliknutie na správny odkaz.

V rovnakej UX štúdii sa uvádza, že najlepším typom stránkovania je to s tlačidlom Načítať viac. Používatelia stoja pred jedinou otázkou: „Chcem zobraziť viac výsledkov?“. Ak áno, stačí jedno kliknutie a je to. Pri použití tohto typu stránkovania používatelia väčšinou zobrazia viac produktov ako pri použití klasického stránkovania a každému produktu venujú väčšiu pozornosť ako pri použití nekonečného rolovania. Preto tento typ stránkovania odporúčame všetkým našim klientom a používame ho aj vo svojej search.js knižnici (ktorú môžete použiť na jednoduchú integráciu Luigi’s Box Search na váš web).

Klasické stránkovanie prekvapivo stále prevláda a často ho vyžadujú aj naši klienti. Ľudia si naň zvykli natoľko, že majú pocit, že by používatelia s novým typom stránkovania nevedeli pracovať. Ale je to skutočne tak? Naozaj používatelia radšej náhodne preklikávajú stránky alebo by radšej jednoducho klikli na Načítať viac? Aby sme našli odpoveď na túto otázku, načreli sme do našich údajov a zamerali sa na to, ako ľudia skutočne používajú stránkovanie výsledkov vyhľadávania.

Ako ľudia používajú stránkovanie výsledkov vyhľadávania

Keďže poslaním Luigi’s Boxu je pomáhať klientom zvyšovať kvalitu vyhľadávania na stránkach svojich e-shopov, údaje, ktoré máme k dispozícii zahŕňajú vyhľadávania používateľov zo stoviek stránok našich klientov. Pri písaní tohto článku sme analyzovali údaje histórie vyhľadávania za 2 mesiace z 200 najaktívnejších stránok klientov, ktorí používajú klasické stránkovanie a stránkovanie s tlačidlom Načítať viac.

Zámerne sme si vybrali klientov z rôznych segmentov, od klasických kníhkupectiev, obchodov s oblečením či elektronikou až po predajcov potravín, liekov a telekomunikačných produktov. Každý web v našej databáze obsahoval aspoň 1 000 vyhľadávaní s mediánom 17 600 vyhľadávaní na klienta.

Ľudí zaujíma iba prvá strana vo výsledkoch vyhľadávania
Obrázok 2: Použitie stránkovania pri vyhľadávaní. Krok stránkovania znamená, že používatelia prechádzajú len na predošlú alebo nasledujúcu stránku. Skok stránkovania znamená, že si pomocou čísla vyberú želanú stránku s výsledkami. Keď používateľ zadá jeden vyhľadávací dopyt a prechádza výsledky na stránke s výsledkami, považujeme to za jednu reláciu. Ak upraví dopyt alebo filter, považujeme to za novú reláciu.

Najprv sme chceli pochopiť ako používatelia používajú stránkovanie, ak majú na výber. Keďže klasické stránkovanie umožňuje nielen prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stránku, ale aj na ľubovoľnú stránku s výsledkami, zamerali sme sa na stránky klientov, ktorí využívajú klasické stránkovanie.

Ako vidíte na Obrázku 2, pri 88,7 % relácií vyhľadávania si používatelia zobrazili iba prvú stránku výsledkov. To znamená, že vôbec nevyužili stránkovanie. Kliky na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku sa zaznamenali iba pri 9,7 % relácií, čo znamená, že títo používatelia vôbec nevyužili skoky. Tie využilo iba zvyšných 1,6 % používateľov. 

Porovnanie skokov a krokov
Obrázok 3: Využitie krokov vs. skokov stránkovania
Pri analýze relácií, v ktorých bolo využité stránkovanie výsledkov vyhľadávania, sme si všimli, veľký nepomer medzi reláciami len s krokmi (85,8 %) a reláciami s aspoň jedným skokom (14,2 %). Prechody len na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku tvorili 91,5 % všetkých vykonaných akcií v rámci stránkovania, pričom preskoky tvorili 8,5 % (obrázok 3). Navyše 33,2 % všetkých skokov tvorili skoky späť na prvú stránku s výsledkami. To znamená, že okrem celkovo nízkeho využitia skokov v stránkovaní sa v tretine situácií používateľ len chcel vrátiť späť k najrelevantnejším výsledkom. Z tohto porovnania jasne vyplýva, že používatelia vo vyhľadávaní výsledkov neklikajú na náhodné stránky. Dáva to zmysel, no nie? Kedy ste naposledy niečo hľadali v Googli a potom klikli na piatu alebo desiatu stránku vo vyhľadávaní? Pravdepodobne takmer nikdy.

Súvislosť medzi stránkovaním výsledkov vyhľadávania a konverziami

Ako vidíte, väčšina ľudí nepoužíva skoky v stránkovaní. Mali by sme na klasické stránkovanie preto definitívne zabudnúť alebo ho ponechať pre tých niekoľko používateľov, ktorí ho stále preferujú? Aby sme našli odpoveď aj na túto otázku, ešte raz sme prešli dostupné údaje, tentokrát z pohľadu konverzií . V Luigi’s Boxe za konverziu považujeme„dosiahnutie želanej akcie“, čo môže byť čokoľvek od pridania položky do nákupného košíka až po prezeranie obsahu (blogy, videá) po určitú dobu (8 sekúnd) po kliknutí naň vo výsledkoch vyhľadávania.

Stránky našich klientov sme rozdelili na dve skupiny – do prvej patria stránky s vlastným riešením pre vyhľadávanie (rôznej kvality), do druhej skupiny patria stránky s vyhľadávaním Luigi’s Box Search (prispôsobeným na mieru). V oboch skupinách sa na základe preferencie klientov použilo klasické stránkovanie, aj stránkovanie s tlačidlom Načítať viac.

Klienti s vlastným riešením vyhľadávania – relácie vyhľadávania, v ktorých používatelia zobrazili iba prvú stránku výsledkov
Obrázok 4: klienti s vlastným riešením vyhľadávania – relácie vyhľadávania, v ktorých používatelia zobrazili iba prvú stránku výsledkov

V prvej skupine relácie vyhľadávania, pri ktorých používatelia zobrazili iba výsledky na prvej stránke predstavovali 87,9 % všetkých relácií vyhľadávania a viedli k 80,9 % konverzií. Relácie vyhľadávania s použitím iba krokov predstavovali 10,4 % relácií a viedli k 14,2 % všetkých konverzií. Zvyšných 1,6 % relácií so skokmi viedlo ku 3,9 % konverziám.

Z tejto analýzy vyplýva, že na webových stránkach s vlastným riešením vyhľadávacieho nástroja musia používatelia niekedy ísť viac do hĺbky výsledkov, aby našli položky, ktoré si chcú kúpiť.

Klienti s vyhľadávaním Luigi's Box search – relácie vyhľadávania, v ktorých používatelia zobrazili iba prvú stránku výsledkov
Obrázok 5: Klienti s vyhľadávaním Luigi's Box search – relácie vyhľadávania, v ktorých používatelia zobrazili iba prvú stránku výsledkov

V druhej skupine používatelia zobrazili iba výsledky na prvej stránke až pri 93 % vyhľadávaní a tieto relácie zároveň viedli k 94,1 % všetkých konverzií. Vyhľadávania iba s krokmi predstavovali 6,3 % relácií a priniesli 5,6 % všetkých konverzií, zatiaľ čo relácie so skokmi predstavovali 0,4 % a teda 0,3 % všetkých konverzií.

Výsledky klientov, ktorí používajú Luigi’s Box search v porovnaní s klientmi s vlastným vyhľadávaním
Obrázok 6: Výsledky klientov, ktorí používajú Luigi’s Box Search v porovnaní s klientmi s vlastným vyhľadávaním

Aký je teda záver tejto analýzy? Vyššie percento používateľov spokojných s výsledkami už na prvej stránke vyhľadávania (bez použitia stránkovania) (+5,8 %) a vyššie percento konverzií (+16,3 %) znamená, že vyhľadávanie pomocou Luigi’s Box Search umožnilo používateľom ľahšie nájsť a kúpiť relevantné položky. Keďže používatelia našli relevantné položky medzi prvými výsledkami, nemuseli vôbec používať stránkovanie. A v prípade, že ich zaujímali nasledujúce stránky vyhľadávania, aj tak vedeli, že preferovanú položku stále nájdu hneď na prvej stránke.

Záleží nám na kvalite vyhľadávania

Vráťme sa na začiatok: Aký je ideálny spôsob stránkovania výsledkov vyhľadávania? Odpoveď je jasná. Najlepšie stránkovanie je také, ktoré používatelia nemusia používať vôbec. Najdôležitejšie je mať kvalitné vyhľadávanie. Ak však vytvárate webovú stránku a chcete svojim zákazníkom poskytnúť ten najlepší zážitok z prehliadania, použite stránkovanie s tlačidlom Načítať viac. Je to rozhodne rýchlejšie a efektívnejšie ako klasické stránkovanie.

Prihláste sa na náš newsletter