AKTUALIZOVANÉ DÁTA: Čo zmeniť, aby váš e-shop zarábal viac. Stiahnuť e-book

NAUREUS.sk: Správne odporúčania dokážu zvýšiť konverzie aj niekoľkonásobne

Luigi’s Box Recommender ponúka celý rad výhod, s ktorými môžete pohodlne zvýšiť obrat vášho e-shopu.
NAUREUS.sk: Správne odporúčania dokážu zvýšiť konverzie aj niekoľkonásobne

Luigi’s Box Recommender je inteligentný nástroj, ktorý v e-shope zobrazuje boxy s personalizovanými odporúčaniami produktov. Vytvára ich pre každého zákazníka na mieru pomocou umelej inteligencie.

Luigi’s Box Recommender zobrazuje napríklad:

Hlavná stránka

  • naposledy prezerané produkty
  • novinky
  • populárne produkty

Detail produktu

  • podobné produkty
  • súvisiace produkty
  • populárne produkty tej istej značky/kategórie

Odporúčania je možné zobrazovať aj v rôznych iných častiach e-shopu, ako napríklad priamo v košíku, pri detaile kategórie a pod.

A/B testing v e-shope NAUREUS

V období od 9. novembra do 3. decembra 2021 sme v spolupráci s e-shopom NAUREUS (www.naureus.sk) zrealizovali rozsiahly A/B testing, v ktorom sme sledovali výkonnosť nasadeného Luigi’s Box Recommendera.  

Na homepage najlepšie performujú zľavy

Na homepage sme k dvom existujúcim boxom s odporúčaniami nasadili aj dva nové – „Pre vás“ a „Naposledy videné”. Prvý pracuje s dátami získanými na základe návštevy zákazníka v e-shope, pričom sleduje jeho správanie – kam klikal, čo si prezeral alebo čo nakupoval. Druhý zobrazuje posledné produkty, ktoré si v e-shope prezeral a umožňuje mu pohodlne sa k ním vrátiť. V tomto prípade paradoxne v oboch prípadoch najlepšie performoval práve pôvodný box s odporúčaniami na zľavy.

Druhým najlepšie performujúcim boxom bol „Pre vás”, ktorý bol pre návštevníkov rovnako zaujímavý ako spomínané odporúčania so zľavami (rovnaké CTR* 1,6 % a rovnaké CVR** 46,5 %) a ktorý priniesol až 84 asistovaných konverzií. Pokiaľ ide o Recommender na homepage, je to veľmi dobrý výsledok. 

Pri odporúčaniach „Naposledy videné”*** si lepšie počínal pôvodný variant, ktorý dosiahol CTR 1,2 % oproti 0,4 % pri Luigi’s Box variante, čo viedlo k 207 asistovaným konverziám (oproti 74 pre Luigi’s Box variant). Dôvodom môže byť to, že pôvodný variant má pravdepodobne presnejšie informácie o histórii používateľov.

*Click-Through Rate, po slovensky „miera preklikov”, je pomer medzi počtom kliknutí na reklamný odkaz a počtom jeho zobrazení vyjadrený v percentách.

**Conversion Rate, po slovensky „konverzný pomer”, je pomer úspešne vykonaných akcií k počtu návštev na stránke vyjadrený v percentách.

***pozn.: v štatistikách „naposledy videné” sú započítané aj výsledky z rovnomennej sekcie, ktorá ale bola umiestnená pri detaile produktu, nakoľko analytický nástroj nevie tieto dáta rozlíšiť).  

Odporúčania v košíku s viac ako 50 % konverzným pomerom 

V pôvodnej verzii stránky nebol Recommender v košíku nasadený vôbec, takže dáta pre porovnanie sme nemali k dispozícii. Verzia s nasadeným Luigi’s Box Recommenderom ale aj napriek tomu dosiahla krásne čísla – až 2,6 % CTR a 50,8 % CVR, čo viedlo k 286 asistovaným konverziám pri 96 reláciách. 

Až 1,8x viac konverzií vďaka odporúčaniam pri detaile produktu

Odporúčania v detaile produktu boli nasadené len počas 16 dní, no aj napriek tomu dosiahli vyššie CTR (4,7 %) v porovnaní s pôvodnou verziou. Tá dosiahla CTR 3,2 %, pričom CVR bolo porovnateľné 30 % vs 34 %. Počet asistovaných konverzií bol s nasadeným Luigi’s Box Recommenderom 1,8 x vyšší, a to konkrétne 552 asistovaných konverzií vs 313 konverzií.

Odporúčania v kategóriách s takmer päťnásobkom konverzií

Pôvodný variant obsahoval box s odporúčaniami na TOP produkty z kategórie, zatiaľ čo Luigi’s Box variant zobrazoval personalizované odporúčania z danej kategórie. Celkovo zaznamenal Luigi’s Box variant 4x viac zobrazených odporúčaní, pričom CTR bolo na úrovni 0,7 % oproti 0,5 % pri pôvodnom variante. CVR bolo porovnateľné, a to 41 % vs 42,9 %. Luigi’s Box variant priniesol celkovo 83 asistovaných konverzií, zatiaľ čo pôvodný variant len 17. 

Ako môžeme vidieť, Luigi’s Box odporúčania performovali lepšie vo všetkých prípadoch okrem odporúčaní “Naposledy videné” a priniesli aj viac asistovaných konverzií. Klient sa preto rozhodol v spolupráci pokračovať a personalizované odporúčania vo svojom e-shope používa aj naďalej. 

„Či majú personalizované odporúčania svoje miesto v e-shope Naureus.sk nám potvrdili výsledky A/B testu, ktorý sme spoločne s Luigi’s Boxom zrealizovali koncom minulého roka. Až na malé výnimky sa nám vo väčšine prípadov potvrdilo, že vďaka Recommenderu dokážeme zvýšiť počet konverzií, a to v niektorých prípadoch až skoro 5-násobne.”

David Škrobánek, konateľ
Naureus.sk

Prečo sa oplatí používať odporúčania v e‑shope? 

Luigi’s Box Recommender ponúka celý rad výhod, s ktorými môžete pohodlne zvýšiť obrat vášho e-shopu. Celkovo možno povedať, že zákazníci, ktorí vidia personalizované odporúčania nielenže zostávajú v e-shope dlhšie, ale si aj menej porovnávajú ceny. Okrem toho personalizované odporúčania: 

  • znižujú mieru opustenia nákupného košíka – zobrazenie personalizovaných odporúčaní na stránke košíka môže zlepšiť mieru opustenia košíka o 4,35 %
  • zvyšujú priemernú hodnotu objednávky (AOV) – personalizované odporúčania ponúkajú príležitosti na cross-sell a up-sell, vďaka čomu zákazník nakúpi viac
  • predlžujú čas relácie – zákazník ostáva v e-shope dlhšie, nakoľko ho vieme zaujať odporúčaniami takých produktov, o ktorých neuvažoval alebo neočakával, že ich nájde
  • odlíšia e-shop od konkurencie – až 80 % spotrebiteľov uvádza, že s väčšou pravdepodobnosťou nakúpia v e-shope, ktorý im ponúkne personalizované služby

Pravdepodobnosť, že sa zákazník vráti a znova nakúpi je pri personalizovaných odporúčaniach až o 56 % vyššia. Navyše priemernú hodnotu nákupného košíka dokážu zvýšiť až o 25 %, čo za to určite stojí!

Vyskúšajte Luigi’s Box zadarmo!

Nemusíte byť programátor, ak chcete používať Luigi’s Box. Integrácia prebieha v štyroch jednoduchých krokoch.

Vytvoriť účet zadarmo Bez platobnej karty.