AKTUALIZOVANÉ DÁTA: Čo zmeniť, aby váš e-shop zarábal viac. Stiahnuť e-book

Luigi’s Box a cookies od 1.1.2022

Dňa 1. januára 2022 nadobudne účinnosť novela českého zákona č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách. Podobne, aj v prípade Slovenskej republiky nadobudne účinnosť nový zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, a to od 1. februára 2022. Táto legislatíva upravuje rozsah ochrany súkromnej sféry užívateľov koncových zariadení pri využívaní cookie technológii (na rozdiel napríklad od predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré chránia samotné dáta spojené s konkrétnou fyzickou osobou).

Na tejto stránke nájdete všetky informácie a inštrukcie, ktoré potrebujete vedieť v súvislosti so spomínanými zmenami zákonov a využívaním služieb od Luigi’s Box.

Opierame sa pritom o Stanovisko k novej právnej úprave používania cookies a podobných technológii v ČR a SR, ktoré nám našu žiadosť vypracovali právnici z právnickej kancelárie TaylorWessing.

Praktický postup sa líši v závislosti od produktov Luigi’s Box, ktoré využívate, pričom rozlišujeme dva prípady:

  1. Využívate IBA Luigi’s Box Analytics – analytiku interakcie s vyhľadávaním na vašom webe
  2. Využívate Luigi’s Box Search a/alebo Luigi’s Box Recommender

Ak využívate IBA Luigi’s Box Analytics

V takomto prípade je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby sa merací skript od Luigi’s Box aktivoval (čiže vložil do stránky) až po povolení analytických cookies koncovým používateľom. Odporúčame použiť nástroj Cookiebot, ktorý toto dokáže efektívne zariadiť.

Ak využívate Luigi’s Box Search a/alebo Luigi’s Box Recommender

V takomto prípade je naopak dôležité, aby ste merací skript od Luigi’s Box ponechali vložený rovnakým spôsobom ako doteraz. Najneskôr od 1.1. 2022 bude skript pre koncových používateľov, ktorí nedajú súhlas, fungovať v režime, v ktorom využíva iba tzv. session cookie, pričom takéto použitie je v tomto prípade možné aj bez explicitného súhlasu koncového používateľa (pre detailnú argumentáciu prosím pozrite vyššie spomínané Stanovisko).

Praktický dôsledok používania session cookies je, že:

  • Nebudú sedieť počty unikátných profilov v Luigi’s Box Analytics
  • Služby vyhľadávania a odporúčania budú pre používateľov, ktorí nedajú súhlas s analytickými cookies fungovať v režime bez personalizácie. Aj títo používatelia však budú benefitovať z nepersonalizovaných algoritmov vyhľadávania a globálnych modelov relevancie.

Očakávame, že (v závislosti od Vášho riešenia pýtania si súhlasu) môže počet používateľov, ktorí budú súhlasiť s analytickými cookies klesnúť až na 60% aktuálnej bázy používateľov. Pre týchto 60% budeme môcť nadalej poskytovať naše služby v rovnakej miere a kvalite ako doteraz (teda personalizovane). Je však dôležité, aby sa naša služba o udelenom súhlase dozvedela a vedela naň primerane zareagovať. Aktuálne naša služba podporuje nasledovné spôsoby, ktorými sa pokúša zistiť, či aktuálny návštevník webu vyjadril súhlas s používaním analytických cookies na webe:

  1. Nájdeme informáciu o povolenych analytických cookies zapísanú consent management platformou Cookiebot
  2. Nájdeme a použijeme informáciu cez Google Consent Mode v platforme GTM
  3. Nájdeme cookie s názvom lbx_consent_cookie, ktorá bude mať hodnotu “granted”

V prípade, že používate na riešenie Cookiebot alebo Google Consent Mode cez GTM, nemusíte robiť nič. V prípade, že používate iné riešenie a dokážete nastaviť cookie lbx_consent_cookie, riešenie bude pre Vás automaticky plne funkčné. 

Od 1.1.2022 bude Luigi’s Box na Vašich stránkach fungovať v súlade s nariadeniami. Ak máte iné riešenie, ktoré súhlas ukladá iným spôsobom,  ako sú možnosti opísané vyššie, dajte nám vedieť na cookies@luigisbox.com, akým spôsobom súhlas na vašom webe nájdeme a my našu službu pre Vás upravíme tak, aby ho vedela využiť. 


Zoznam cookies ktoré nastavujú Luigi’s Box skripty, ich typ, platnosť a popis nájdete v tomto dokumente.